Буцах Файлыг татах

Эрчим хүчний барилга байгууламж барих ажлын журам

ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ САЙДЫН ТУШААЛ

2019 оны 05 дугаар сарын 01-ний өдөр                                                                                                                 Улаанбаатар хот

Дугаар 125

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

Монгол Улсын яамны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1, Эрчим хүчний тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.5 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1.Эрчим хүчний барилга байгууламж барих ажлын журмыг хавсралт ёсоор баталсугай.

2.Энэхүү тушаалыг батлагдсан өдрөөс эхлэн өөрийн үйл ажиллагаанд мөрдөж ажиллахыг тус яамны Бодлого, төлөвлөлтийн газар /Г.Энхтайван/, Бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар /Б.Насантогтох/, Эрчим хүчний хөгжлийн төв ТӨААТҮГ /А.Бямбадорж/, эрчим хүчний барилга байгууламж барих ажлын гүйцэтгэгч, зураг төсөл зохиогч, ашиглагч компанийн удирдлагуудад, журмын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг яамны Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газар /Б.Сандуйжав/-т тус тус даалгасугай.

3.Энэ тушаал гарсантай холбогдуулан Эрчим хүчний сайдын 2018 оны 6 дугаар сарын 28-ны өдрийн 92, 2018 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдрийн 198 дугаар тушаалыг тус тус хүчингүй болсонд тооцсугай.

САЙД Ц.ДАВААСҮРЭН

Салбарын үйлдвэр компаниуд
 • Монгол улсын эрчим хүчний зохицуулах хороо
 • Багануурын дулааны станц
 • Даланзадгадын дулааны цахилгаан станц
 • Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ
 • Дархан сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Улаанбаатар дулааны сүлжээ
 • Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем
 • Эрдэнэт булганы цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Дулааны гуравдугаар цахилгаан станц
 • Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц
 • Налайхын дулааны станц
 • Дулааны хоёрдугаар цахилгаан станц
 • Дулааны дөрөвдүгээр цахилгаан станц
 • Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Диспетчерийн үндэсний төв ХХК
 • Алтай улиастайн эрчим хүчний систем
 • Багануур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Баруун бүсийн эрчим хүчний систем
 • Дарханы дулааны цахилгаан станц
 • Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн
 • Амгалан дулааны станц
 • Дулаан шарын гол
 • Баянхонгор эрчим хүч
 • Хөвсгөл эрчим хүч
 • Дархан дулааны сүлжээ