Түлшний бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар

A- A A+

 


Үйл ажиллагааны стратеги зорилт:

1. эрчим хүчний нүүрс, түлш, хийн талаарх хууль тогтоомж, бодлогын хэрэгжилтийг зохион байгуулах, зохицуулах, биелэлтийг хангуулах;

2. дулааны цахилгаан станц, дулааны станцуудын нүүрс болон сайжруулсан шахмал түлшний найдвартай хангамжийн талаар баланс гаргах, бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах, арга зүйн удирдамжаар хангаж ажиллах;

3. нүүрс олборлолт, ашиглалтын техник, технологийн найдвартай ажиллагааг хангуулах ажлыг зохион байгуулах, зохицуулах;

4. бүс нутгийн нүүрсний орд газруудын байршил, нүүрсний хангамжийг сайжруулах талаарх арга хэмжээг зохион байгуулж хэрэгжүүлэх;

5. хийн түлшний хангамжийн сүлжээ байгуулах, ашиглах талаар бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах, арга зүйн зөвлөгөө, удирдамжаар хангаж ажиллах.

 

Түлшний бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар
206 И.Лувсанцэрэн Газрын дарга 263062 luvsantseren@energy.gov.mn
415 Д.Даваасүрэн ахлах шинжээч 263086 davaasuren@energy.gov.mn
417 П.Давааням шинжээч 263041 davaanyam@energy.gov.mn
Д.Жавзансүрэн мэргэжилтэн javzansuren@energy.gov.mn
413 Г.Даваажаргал ахлах мэргэжилтэн 263085 davaajargal@energy.gov.mn
Т.Болортуяа мэргэжилтэн bolortuya@energy.gov.mn
Салбарын үйлдвэр компаниуд
 • Монгол улсын эрчим хүчний зохицуулах хороо
 • Багануурын дулааны станц
 • Даланзадгадын дулааны цахилгаан станц
 • Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ
 • Дархан сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Улаанбаатар дулааны сүлжээ
 • Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем
 • Эрдэнэт булганы цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Дулааны гуравдугаар цахилгаан станц
 • Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц
 • Налайхын дулааны станц
 • Дулааны хоёрдугаар цахилгаан станц
 • Дулааны дөрөвдүгээр цахилгаан станц
 • Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Диспетчерийн үндэсний төв ХХК
 • Алтай улиастайн эрчим хүчний систем
 • Багануур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Баруун бүсийн эрчим хүчний систем
 • Дарханы дулааны цахилгаан станц
 • Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн
 • Амгалан дулааны станц
 • Дулаан шарын гол
 • Баянхонгор эрчим хүч
 • Хөвсгөл эрчим хүч
 • Дархан дулааны сүлжээ