Худалдан авах ажиллагаа - Урилга# Захиалагч Тендерийн нэр Нийтлэсэн Эцсийн хугацаа Файл
1 Эрчим хүчний яам Зөвлөх үйлчилгээний тухай зарлал 2021-04-23 2021-04-30
2 Дэлхийн банкны санхүүжилттэй Эрчим хүчний төсөл - 2 Кабелийн гэмтэл тодорхойлох автомашин дээр суурилагдсан лаборатори нийлүүлэх /Нээх хугацааг сунгасан/ 2021-03-22 2021-05-06
3 Эрчим хүчний яам Түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй гэр хорооллын айл өрхийн цахилгаан хангамжийн техникийн боломжийг сайжруулах /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 10 дугаар хороо/ барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендер 2021-04-01 2021-05-03
4 Дэлхийн банкны санхүүжилттэй Улаанбаатар хотын дулаан хангамжийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх төсөл 3Г магистраль, ТК-521-ээс ТК- 328 хүртэл 1ф600, 2ф400мм-голчтой дулааны шугамыг 2ф700мм болгож өргөтгөн шинэчлэх барилга угсралтын ажил 2021-04-12 2021-05-12
5 Дэлхийн банкны санхүүжилттэй Улаанбаатар хотын дулаан хангамжийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх төсөл 5а магистраль, ДЦС-3 ХК-иас ТК-1699 цэг хүртлэх 2ф800мм-ийн голчтой дулааны шугамыг 2ф1000мм болгож өргөтгөн шинэчлэх (125-р цэгийн үл хөдлөх тулгуураас 183-р цэгийн үл хөдлөх тулгуурыг дуустал) барилга угсралтын ажил 2021-04-12 2021-05-12
6 Дэлхийн банкны санхүүжилттэй Улаанбаатар хотын дулаан хангамжийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх төсөл 5а магистраль, ДЦС-3 ХК-иас ТК-1699 цэг хүртлэх 2ф800мм-ийн голчтой дулааны шугамыг 2ф1000мм болгож өргөтгөн шинэчлэх (66-р цэгийн үл хөдлөх тулгуураас 125-р цэгийн үл хөдлөх тулгуурыг дуустал) барилга угсралтын ажил 2021-04-12 2021-05-12
7 Дэлхийн банкны санхүүжилттэй Улаанбаатар хотын дулаан хангамжийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх төсөл 5а магистраль, ДЦС-3 ХК-иас ТК-1699 цэг хүртэлх 2ф800мм-ийн голчтой дулааны шугамыг 2ф1000мм болгож өргөтгөн шинэчлэх (36-р цэгийн үл хөдлөх тулгуураас 66-р цэгийн үл хөдлөх тулгуурыг дуустал) барилга угсралтын ажил 2021-04-12 2021-05-12
8 Дэлхийн банкны санхүүжилттэй Эрчим хүчний төсөл-2 Хэнтий аймгийн Хэрлэн сумын төвийн цахилгаан түгээх сүлжээг шинэчлэх, сайжруулах ажил 2021-03-31 2021-05-05
9 Эрчим хүчний яам ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ 2021-03-30 2021-04-09
10 Дэлхийн банкны санхүүжилттэй Эрчим хүчний төсөл - 2 Баруун бүсийн эрчим хүчний систем ТӨХК-д ажлын хүнд даацын кран худалдан авах 2021-03-25 2021-04-26
11 Дэлхийн банкны санхүүжилттэй Эрчим хүчний төсөл - 2 Кабелийн гэмтэл тодорхойлох автомашин дээр суурилагдсан лаборатори нийлүүлэх 2021-03-22 2021-04-22
12 “Эрчим хүчний сүлжээнд ашиглах том чадлын хуримтлуур”-ын төслийн нэгж Компьютер, принтер болон бусад техник хэрэгсэл нийлүүлэх гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах нээлттэй тендер шалгаруулалтын урилга 2021-03-18 2021-04-18
13 Эрчим хүчний яам ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР 2021-03-12 2021-03-22
14 Эрчим хүчний яам ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР 2021-02-10 2021-02-26
15 Эрчим хүчний яам Эрчим хүчний яаманд компьютер, техник хэрэгсэл, лед дэлгэц, програм хангамжийн лиценз нийлүүлэх гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах 2021-02-04 2021-03-09
16 Дэлхийн банкны санхүүжилттэй Эрчим хүчний төсөл - 2 “ЦДҮС ТӨХК-ийн Хангайн бүсийн салбарын 35кВ-ын 10 ком тосон таслууруудыг реле хамгаалалтын хамт иж бүрэн шинэчлэх, 110/35/10кВ-ын Телевиз дэд станцыг алсын удирдлагаар автоматжуулах ажил” /Нээх хугацааг сунгасан/ 2021-01-14 2021-02-01
17 Эрчим хүчний яам ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН ТӨВ БОЛОН ЗАРИМ СУМДЫН ДИЗЕЛИЙН ЦАХИЛГААН СТАНЦАД ДИЗЕЛИЙН ТҮЛШ НИЙЛҮҮЛЭХ ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ 2020-12-25 2020-01-25
18 Дэлхийн банкны санхүүжилттэй Эрчим хүчний төсөл - 2 Цахилгаан дамжуулах сүлжээ ТӨХК-ийн Хангайн бүсийн салбарын 35кВ-ын 10 ком тосон таслууруудыг реле хамгаалалтын хамт иж бүрэн шинэчлэх, 110/35/10кВ-ын Телевиз дэд станцыг алсын удирдлагаар автоматжуулах ажил 2020-12-18 2021-01-18
19 Upscaling Renewable Energy Sector Project Procurement and Construction contract for hybrid system of Altai soum 2020-12-14 2021-01-25
20 Дэлхийн банкны санхүүжилттэй Эрчим хүчний төсөл - 2 Баруун бүсийн эрчим хүчний систем ТӨХК-д ажлын хүнд даацын кран, универсал трактор худалдан авах (нээх хугацааг сунгасан) 2020-10-28 2020-12-18

Салбарын үйлдвэр компаниуд
 • Монгол улсын эрчим хүчний зохицуулах хороо
 • Багануурын дулааны станц
 • Даланзадгадын дулааны цахилгаан станц
 • Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ
 • Дархан сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Улаанбаатар дулааны сүлжээ
 • Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем
 • Эрдэнэт булганы цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Дулааны гуравдугаар цахилгаан станц
 • Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц
 • Налайхын дулааны станц
 • Сэргээгдэх эрчим хүчний үндэсний төв
 • Дулааны хоёрдугаар цахилгаан станц
 • Дулааны дөрөвдүгээр цахилгаан станц
 • Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Диспетчерийн үндэсний төв ХХК
 • Алтай улиастайн эрчим хүчний систем
 • Багануур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Баруун бүсийн эрчим хүчний систем
 • Дарханы дулааны цахилгаан станц
 • Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Эрчим хүчний хөгжлийн төв
 • Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн
 • Амгалан дулааны станц
 • Дулаан шарын гол
 • Баянхонгор эрчим хүч
 • Хөвсгөл эрчим хүч
 • Дархан дулааны сүлжээ