Худалдан авах ажиллагаа - Урилга# Захиалагч Тендерийн нэр Эцсийн хугацаа Үр дүн
217 Улаанбаатар хотын дулаан хангамжийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх төсөл ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА 2021-06-21 Үр дүнг үзэх
216 Эрчим хүчний яам Аймгийн төвийн 220/110/35 кВ-ын “Мандал” дэд станцын өргөтгөлийн ажил /Дундговь, Сайнцагаан сум/ төсөл, арга хэмжээний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендер 2021-07-16 Үр дүнг үзэх
215 Heating System Improvement Project of 10 Mongolian Province Centers Heating System Improvement Project of 10 Mongolian Province Centers LOT 3 /Khentii/Sukhbaatar/Govisumber/ 2021-07-22 Үр дүнг үзэх
214 Heating System Improvement Project of 10 Mongolian Province Centers Heating System Improvement Project of 10 Mongolian Province Centers LOT 2 /Tuv/Dundgovi/ 2021-07-22 Үр дүнг үзэх
213 Heating System Improvement Project of 10 Mongolian Province Centers Heating System Improvement Project of 10 Mongolian Province Centers LOT 1 /Uvurkhangai/ Bayankhongor/Zavkhan/Govi-Altai/ 2021-07-22 Үр дүнг үзэх
212 Эрчим хүчний төсөл - 2 ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА 2021-06-11 Үр дүнг үзэх
211 THE ULAANBAATAR HEATING SECTOR IMPROVEMENT PROJECT Consulting service for external monitoring firm for the implementation of environment and social management plan of the Ulaanbaatar heating sector improvement project 2021-06-11 Үр дүнг үзэх
210 Улаанбаатар хотын дулаан хангамжийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх төсөл Улаантбаатар хотын дулаан хангамжийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх төслийн Байгаль орчин нийгмийн менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд Байгаль орчны хөндлөнгийн хяналт тавих агентлагийн зөвлөх үйлчилгээ оролцох сонирхолоо илэрхийлэх урилга 2021-06-11 Үр дүнг үзэх
209 Эрчим хүчний яам ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА 2021-06-04 Үр дүнг үзэх
208 Эрчим хүчний яам ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА 2021-06-04 Үр дүнг үзэх
207 Дэлхийн банкны санхүүжилттэй Эрчим хүчний төсөл-2 “Хэнтий аймгийн Хэрлэн сумын төвийн цахилгаан түгээх сүлжээг шинэчлэх, сайжруулах ажил” /Нээх хугацааг сунгасан/ 2021-05-17 Үр дүнг үзэх
206 Дэлхийн банкны санхүүжилттэй Эрчим хүчний төсөл - 2 Кабелийн гэмтэл тодорхойлох автомашин дээр суурилагдсан лаборатори нийлүүлэх/Нээх хугацааг сунгасан/ 2021-05-20 Үр дүнг үзэх
205 First Utility-Scale Energy Storage Project Design, Supply, Installation and Commissioning of the 80MW/200MWH Battery Energy Storage System Plus 2 Years of Start-Up Operation Support 2021-07-20 Үр дүнг үзэх
204 Эрчим хүчний яам Аймгийн төвийн 220/110/35 кВ-ын “Мандал” дэд станцын өргөтгөлийн ажил /Дундговь, Сайнцагаан сум/ төсөл, арга хэмжээний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендер 2021-06-07 Үр дүнг үзэх
203 Эрчим хүчний яам Гэр хорооллын хэрэглэгчийг цахилгаан эрчим хүчээр хангах шугам, дэд станц /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг 4,5,8,13,16 дугаар хороо/ барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендер 2021-05-10 Үр дүнг үзэх
202 Улаанбаатар хотын дулаан хангамжийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх төсөл Үнийн санал авах урилга 2021-05-10 Үр дүнг үзэх
201 Улаанбаатар хотын дулаан хангамжийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх төсөл Үнийн санал авах урилга 2021-05-11 Үр дүнг үзэх
200 Эрчим хүчний яам Цахилгаан дамжуулах агаарын шугам /Завхан, Улиастай сум, 21 дүгээр зуун хороолол/ 2021-05-10 Үр дүнг үзэх
199 Дэлхийн банкны санхүүжилттэй Эрчим хүчний төсөл - 2 “ББЭХС” ТӨХК-д ажлын хүнд даацын кран худалдан авах (тендер нээх хугацааг сунгасан) 2021-05-12 Үр дүнг үзэх
198 Сэргээгдэх эрчим хүчийг нэмэгдүүлэх төсөл Салхины эрчим хүчний хэмжилтийн дуу авиан алсын мэдрүүлт төхөөрөмж нийлүүлэх 2021-05-17 Үр дүнг үзэх

Салбарын үйлдвэр компаниуд
 • Монгол улсын эрчим хүчний зохицуулах хороо
 • Багануурын дулааны станц
 • Даланзадгадын дулааны цахилгаан станц
 • Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ
 • Дархан сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Улаанбаатар дулааны сүлжээ
 • Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем
 • Эрдэнэт булганы цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Дулааны гуравдугаар цахилгаан станц
 • Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц
 • Налайхын дулааны станц
 • Сэргээгдэх эрчим хүчний үндэсний төв
 • Дулааны хоёрдугаар цахилгаан станц
 • Дулааны дөрөвдүгээр цахилгаан станц
 • Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Диспетчерийн үндэсний төв ХХК
 • Алтай улиастайн эрчим хүчний систем
 • Багануур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Баруун бүсийн эрчим хүчний систем
 • Дарханы дулааны цахилгаан станц
 • Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Эрчим хүчний хөгжлийн төв
 • Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн
 • Амгалан дулааны станц
 • Дулаан шарын гол
 • Баянхонгор эрчим хүч
 • Хөвсгөл эрчим хүч
 • Дархан дулааны сүлжээ