Хууль эрх зүйн сан


Огноогоор хайх:
Ж нь: 2010-02-24
Төрлөөр харах:
Сонгоно уу !!!
Д/Д Батлагдсан огноо Эрх зүйн баримт бичгийн нэр Төрөл Файл
1 2022-01-17 Цахилгаан эрчим хүчний импортлох болон экспортлох хэмжээг тогтоох тухай Сайдын тушаал Хавсралтгүй
2 2021-01-26 Цахилгаан эрчим хүчний импортлох болон экспортлох хэмжээг тогтоох тухай Сайдын тушаал
3 2018-10-08 Цахилгаан, дулааны техникийн нөхцөл олголтыг түр зогсоох Сайдын тушаал Хавсралтгүй
4 2014-08-22 Цахилгаан байгууламжийн ашиглалтын үед мөрдөх аюулгүй ажиллагааны Захиргааны хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэр
5 2014-11-21 Цахилгаан байгууламжийн ашиглалты үед мөрдөх аюулгүй ажиллагааны дүрэм Сайдын тушаал Хавсралтгүй
6 2014-02-14 Цахилгааны техникийн нөхцөл олгох Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал
7 2013-10-02 Цахилгаан, дулааны техникийн нөхцөл олгох комиссын ажиллах журам, бүрэлдэхүүн батлах тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал Хавсралтгүй
8 2007-12-05 Цахилгаан эрчим хүч хэрэглэх дүрэм Засгийн газрын тогтоол
9 2007-01-16 Цахилгаан, дулааны эрчим хүч, нүүрсний төлбөрийн тухай Хууль

Салбарын үйлдвэр компаниуд
 • Монгол улсын эрчим хүчний зохицуулах хороо
 • Багануурын дулааны станц
 • Даланзадгадын дулааны цахилгаан станц
 • Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ
 • Дархан сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Улаанбаатар дулааны сүлжээ
 • Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем
 • Эрдэнэт булганы цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Дулааны гуравдугаар цахилгаан станц
 • Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц
 • Налайхын дулааны станц
 • Дулааны хоёрдугаар цахилгаан станц
 • Дулааны дөрөвдүгээр цахилгаан станц
 • Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Диспетчерийн үндэсний төв ХХК
 • Алтай улиастайн эрчим хүчний систем
 • Багануур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Баруун бүсийн эрчим хүчний систем
 • Дарханы дулааны цахилгаан станц
 • Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн
 • Амгалан дулааны станц
 • Дулаан шарын гол
 • Баянхонгор эрчим хүч
 • Хөвсгөл эрчим хүч
 • Дархан дулааны сүлжээ