Хууль эрх зүйн сан


Огноогоор хайх:
Ж нь: 2010-02-24
Төрлөөр харах:
Сонгоно уу !!!
Д/Д Батлагдсан огноо Эрх зүйн баримт бичгийн нэр Төрөл Файл
1 2022-09-14 Хувийн хэвшил, төрийн бус байгууллагаар гүйцэтгүүлэх ажил үйлчилгээний талаар авах зарим арга хэмжээний тухай Засгийн газрын тогтоол
2 2020-09-01 Халаалтын улирал эхлэх, дуусах хугацааг тогтоох тухай Сайдын тушаал
3 2018-03-15 Хариуцлагын жилийн хүрээнд Эрчим хүчний яамны 2018 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал
4 2017-04-01 Хий хангамжийн сүлжээ. Үйлдвэрлэлийн болон ахуйн зориулалтаар ашиглах хий. Техникийн шаардлага MNS 6661 : 2017. Бусад
5 2017-04-01 Хийн хангамжийн сүлжээ. Хийн Техникийн ерөнхий шаардлага MNS 6660 : 2017. Бусад
6 2017-04-01 Хийн хангамжийн сүлжээ.Нэр томъёо, тодорхойлолт MNS 6659 : 2017. Бусад
7 2017-03-15 Хөтөлбөр боловсруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай Сайдын тушаал Хавсралтгүй
8 2017-02-20 Хариуцлагатай жижүүр томилон ажиллуулах тухай Сайдын тушаал Хавсралтгүй
9 2016-08-23 Халаалтын улирал эхлэх, дуусах хугацааг тогтоох тухай Сайдын тушаал Хавсралтгүй
10 2011-11-13 Хэрэглэгчийн цахилгаан тоног төхөөрөмжийн техник ашиглалтын дүрэм Захиргааны хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэр Хавсралтгүй
11 2011-06-24 ХӨДӨЛМӨР ЗАРЦУУЛАЛТЫН НОРМЫН ТУХАЙ Захиргааны хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэр Хавсралтгүй
12 2016-02-19 Хүүхэд асрах чөлөөг дуусгаж, албан тушаалд нь үргэлжлүүлэн ажиллуулах тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал Хавсралтгүй
13 2016-02-19 Хүүхэд асрах чөлөөг дуусгаж, албан тушаалд нь үргэлжлүүлэн ажиллуулах, ажлаас чөлөөлөх тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал Хавсралтгүй
14 2016-03-01 Хариуцлагатай жижүүр томилох тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал Хавсралтгүй
15 2015-09-14 Халаалтын улирал эхлэх, дуусах хугацааг тогтоох тухай Сайдын тушаал Хавсралтгүй
16 2015-09-10 Хөдөлмөрийн дотоод журам Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал
17 2013-09-26 Худалдан авах ажиллагааны хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах талаар авах арга хэмжээний тухай Засгийн газрын тогтоол Хавсралтгүй
18 2008-05-29 Хот байгуулалтын тухай хууль Хууль

Салбарын үйлдвэр компаниуд
 • Монгол улсын эрчим хүчний зохицуулах хороо
 • Багануурын дулааны станц
 • Даланзадгадын дулааны цахилгаан станц
 • Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ
 • Дархан сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Улаанбаатар дулааны сүлжээ
 • Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем
 • Эрдэнэт булганы цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Дулааны гуравдугаар цахилгаан станц
 • Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц
 • Налайхын дулааны станц
 • Дулааны хоёрдугаар цахилгаан станц
 • Дулааны дөрөвдүгээр цахилгаан станц
 • Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Диспетчерийн үндэсний төв ХХК
 • Алтай улиастайн эрчим хүчний систем
 • Багануур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Баруун бүсийн эрчим хүчний систем
 • Дарханы дулааны цахилгаан станц
 • Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн
 • Амгалан дулааны станц
 • Дулаан шарын гол
 • Баянхонгор эрчим хүч
 • Хөвсгөл эрчим хүч
 • Дархан дулааны сүлжээ