Хууль эрх зүйн сан


Огноогоор хайх:
Ж нь: 2010-02-24
Төрлөөр харах:
Сонгоно уу !!!
Д/Д Батлагдсан огноо Эрх зүйн баримт бичгийн нэр Төрөл Файл
1 2019-06-25 Эрчим хүчний тоноглол, тоног төхөөрөмжийн материал зарцуулалтын норм Захиргааны хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэр Хавсралтгүй
2 2019-05-01 Эрчим хүчний барилга байгууламж барих ажлын журам Захиргааны хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэр
3 2015-12-28 Эрчим хүчний барилга байгууламжийн зураг төсөлд магадлал хийх журам Захиргааны хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэр Хавсралтгүй
4 2021-10-15 Эрчим хүчээр найдвартай хангах хариуцлагатай жижүүрийг томилон ажиллуулах тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал Хавсралтгүй
5 2020-01-03 Эрчим хүчний салбарын 2020 оны шилдгүүдийг шалгаруулах тухай Сайдын тушаал
6 2020-12-10 Эрчим хүчний салбарын шилдэг шалгаруулах шинэчилсэн журам Сайдын тушаал Хавсралтгүй
7 2018-05-10 Эрчим хүчний салбарын мэдээллийн технологийн мэргэжлийн зөвлөлийн ажиллах журам, бүрэлдэхүүн батлах тухай Сайдын тушаал Хавсралтгүй
8 2017-01-04 Эрчим хүчний сайд Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч нарын хооронд 2017-2020 онд хамтран ажиллах санамж бичиг Агаарын бохирдолыг бууруулах арга хэмжээ Хавсралтгүй
9 2015-11-26 Эрчим хүч хэмнэлтийн тухай Хууль Хавсралтгүй
10 2014-08-22 Эрчим хүчний ажилтны дунд зохиох аюулгүй ажиллагааны ажлын үндсэн дүрэм Захиргааны хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэр
11 2007-09-05 Эрчим хүчний барилга байгууламж, тоног төхөөрөмжийн угсралт, засварын ажлын журам Захиргааны хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэр
12 2016-01-22 Эрх олгох тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал Хавсралтгүй
13 2015-12-02 Эрчим хүчний салбарын оны шилдэгүүдийг шалгаруулах журам Сайдын тушаал
14 2001-02-01 Эрчим хүчний тухай хууль Хууль
15 2015-03-13 Эрчим хүчний үйлдвэр компаниудад үзлэг зохион байгуулах тухай Сайдын тушаал Хавсралтгүй
16 2014-11-21 Эрчим хүчний ажилтны дунд зохиох аюулгүй ажиллагааны ажлын үндсэн дүрэм Сайдын тушаал Хавсралтгүй
17 2014-04-17 Эрчим хүчний яамны 2014 оны урсгал зардлын төлөвлөгөө батлах тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал
18 2013-10-02 Эрчим хүчний яамны хөдөлмөрийн дотоод журам Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал Хавсралтгүй
19 2013-10-01 Эрчим хүчний яамны албан хэргийн хөтлөлт, өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэх журам батлах тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал
20 2013-09-27 Эрчим хүчний тоног төхөөрөмж, барилга угсралтын ажлыг эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх журам Сайдын тушаал Хавсралтгүй

Салбарын үйлдвэр компаниуд
 • Монгол улсын эрчим хүчний зохицуулах хороо
 • Багануурын дулааны станц
 • Даланзадгадын дулааны цахилгаан станц
 • Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ
 • Дархан сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Улаанбаатар дулааны сүлжээ
 • Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем
 • Эрдэнэт булганы цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Дулааны гуравдугаар цахилгаан станц
 • Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц
 • Налайхын дулааны станц
 • Дулааны хоёрдугаар цахилгаан станц
 • Дулааны дөрөвдүгээр цахилгаан станц
 • Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Диспетчерийн үндэсний төв ХХК
 • Алтай улиастайн эрчим хүчний систем
 • Багануур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Баруун бүсийн эрчим хүчний систем
 • Дарханы дулааны цахилгаан станц
 • Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн
 • Амгалан дулааны станц
 • Дулаан шарын гол
 • Баянхонгор эрчим хүч
 • Хөвсгөл эрчим хүч
 • Дархан дулааны сүлжээ