Хууль эрх зүйн сан


Огноогоор хайх:
Ж нь: 2010-02-24
Төрлөөр харах:
Сонгоно уу !!!
Д/Д Батлагдсан огноо Эрх зүйн баримт бичгийн нэр Төрөл Файл
1 2022-01-07 Сонгон шалгаруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал Хавсралтгүй
2 2021-03-04 Сонгон шалгаруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал
3 2021-02-08 Сонгон шалгаруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал
4 2021-02-04 Сонгон шалгаруулалтын ажлын хэсэг байгуулах тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал
5 2018-02-09 Сургалтын хуваарь батлах тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал Хавсралтгүй
6 2004-11-19 Салбарын тэргүүний ажилтан тэмдэгээр шагнах журам Захиргааны хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэр Хавсралтгүй
7 2007-01-11 СЭРГЭЭГДЭХ ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ТУХАЙ Хууль
8 2015-03-13 Схем батлах тухай Сайдын тушаал Хавсралтгүй
9 2013-10-01 Сайдын зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, ажиллах журмыг батлах тухай Сайдын тушаал
10 2013-09-26 Сумдын хөгжлийн загвар болон түүнд хамаарах нэг маягийн загвар зургийн жагсаалт батлах тухай Засгийн газрын тогтоол
11 2013-09-25 Стратегийн ач холбогдол бүхий ашигт малтмалын ордуудыг эдийн засгийн эргэлтэд оруулах ажлыг эрчимжүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай Засгийн газрын тогтоол Хавсралтгүй
12 2013-09-24 Стратеги, төлөвлөгөө батлах тухай Засгийн газрын тогтоол
13 2007-06-05 Статистикийн тухай хууль Хууль

Салбарын үйлдвэр компаниуд
 • Монгол улсын эрчим хүчний зохицуулах хороо
 • Багануурын дулааны станц
 • Даланзадгадын дулааны цахилгаан станц
 • Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ
 • Дархан сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Улаанбаатар дулааны сүлжээ
 • Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем
 • Эрдэнэт булганы цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Дулааны гуравдугаар цахилгаан станц
 • Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц
 • Налайхын дулааны станц
 • Дулааны хоёрдугаар цахилгаан станц
 • Дулааны дөрөвдүгээр цахилгаан станц
 • Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Диспетчерийн үндэсний төв ХХК
 • Алтай улиастайн эрчим хүчний систем
 • Багануур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Баруун бүсийн эрчим хүчний систем
 • Дарханы дулааны цахилгаан станц
 • Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн
 • Амгалан дулааны станц
 • Дулаан шарын гол
 • Баянхонгор эрчим хүч
 • Хөвсгөл эрчим хүч
 • Дархан дулааны сүлжээ