Хууль эрх зүйн сан


Огноогоор хайх:
Ж нь: 2010-02-24
Төрлөөр харах:
Сонгоно уу !!!
Д/Д Батлагдсан огноо Эрх зүйн баримт бичгийн нэр Төрөл Файл
1 2021-08-05 Дулааны эрчим хүчийг хэмжих, тооцох дүрэм/шинэчлэн батлагдсан/ Захиргааны хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэр
2 2011-06-24 Дулааны хүчний тоног төхөөрөмжийн туршилт, тохируулга зүгшрүүлэлтийн ажлын хөдөлмөр зарцуулалтын норм Захиргааны хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэр Хавсралтгүй
3 2018-03-12 Дэд ажлын хэсэг байгуулах тухай Сайдын тушаал Хавсралтгүй
4 2018-03-06 Дулааны техникийн нөхцөл олгох ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал Хавсралтгүй
5 2014-01-15 ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Төвлөрсөн дулааны хангамжийн дүрэм/ Захиргааны хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэр
6 2007-12-04 Даралтат савыг төхөөрөмжлөх, аюулгүй ашиглах дүрэм Захиргааны хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэр
7 2007-10-19 Дулааны эрчим хүчийг хэмжих, тооцох дүрэм Захиргааны хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэр
8 2016-03-10 Дотоод аудитын шинэчилсэн дүрэм Дотоод аудит
9 2015-03-13 Дотоод аудитыг гүйцэтгэх тухай Сайдын тушаал Хавсралтгүй
10 2015-03-13 Дотоод аудитын хороог байгуулах тухай Сайдын тушаал Хавсралтгүй
11 2013-11-19 Дулааны эрчим хүчээр хангах техникийн нөхцөл олгох журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай Сайдын тушаал
12 2013-10-02 Дотоод аудитын дүрэм батлах тухай Дотоод аудит
13 2013-10-01 Дэг журам, сахилга хариуцлагыг сайжруулах тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал Хавсралтгүй
14 2012-12-05 Дулааны эрчим хүч хэрэглэх дүрэм Засгийн газрын тогтоол
15 2011-02-09 Дулааны цахилгаан станц барих тухай Засгийн газрын тогтоол
16 2011-04-20 Дулааны цахилгаан станц барих концессийн гэрээний тухай Засгийн газрын тогтоол
17 2012-12-20 Дулааны 4 дүгээр цахилгаан станцын хүчин чадлыг өргөтгөх тухай Засгийн газрын тогтоол
18 2010-11-10 Дүрэм батлах тухай (Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн) Засгийн газрын тогтоол

Салбарын үйлдвэр компаниуд
 • Монгол улсын эрчим хүчний зохицуулах хороо
 • Багануурын дулааны станц
 • Даланзадгадын дулааны цахилгаан станц
 • Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ
 • Дархан сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Улаанбаатар дулааны сүлжээ
 • Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем
 • Эрдэнэт булганы цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Дулааны гуравдугаар цахилгаан станц
 • Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц
 • Налайхын дулааны станц
 • Дулааны хоёрдугаар цахилгаан станц
 • Дулааны дөрөвдүгээр цахилгаан станц
 • Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Диспетчерийн үндэсний төв ХХК
 • Алтай улиастайн эрчим хүчний систем
 • Багануур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Баруун бүсийн эрчим хүчний систем
 • Дарханы дулааны цахилгаан станц
 • Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн
 • Амгалан дулааны станц
 • Дулаан шарын гол
 • Баянхонгор эрчим хүч
 • Хөвсгөл эрчим хүч
 • Дархан дулааны сүлжээ