Хууль эрх зүйн сан


Огноогоор хайх:
Ж нь: 2010-02-24
Төрлөөр харах:
Сонгоно уу !!!
Д/Д Батлагдсан огноо Эрх зүйн баримт бичгийн нэр Төрөл Файл
1 2021-03-03 Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал
2 2020-10-09 Техникийн комисс байгуулах тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал
3 2020-09-29 Техникийн комисс байгуулах тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал
4 2020-09-29 Техникийн комисс байгуулах тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал
5 2020-08-10 Техникийн комисс байгуулах тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал Хавсралтгүй
6 2020-07-29 Техникийн комисс байгуулах тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал
7 2018-03-21 Тушаалын хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай Сайдын тушаал Хавсралтгүй
8 2017-06-30 Техникийн комисс байгуулах тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал
9 2017-06-30 Техникийн комисс байгуулах тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал
10 2017-01-24 Техникийн комисс байгуулах тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал Хавсралтгүй
11 2016-11-30 Техникийн комисс байгуулах тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал Хавсралтгүй
12 2016-09-08 Тендерийн үнэлгээний хороог шинэчлэн байгуулах тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал Хавсралтгүй
13 2016-09-13 Тендерийн үнэлгээний хороог шинэчлэн байгуулах тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал Хавсралтгүй
14 2016-09-02 Техникийн комисс байгуулах тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал Хавсралтгүй
15 2007-06-19 Түлш, эрчим хүчний салбарын үйлдвэр, компаниудын аюулгүй, найдвартай ажиллагааг хангахад шаардлагатай түлш болон тоног төхөөрөмж, сэлбэг, материалын аюулгүйн нөөцийг бүрдүүлэх журам Захиргааны хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэр
16 2015-12-07 Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал Хавсралтгүй
17 2015-06-19 ТӨРӨӨС ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ТАЛААР БАРИМТЛАХ БОДЛОГО БАТЛАХ ТУХАЙ Улсын Их Хурлын тогтоол
18 2015-03-13 Төлөөлөгчид томилох тухай Сайдын тушаал Хавсралтгүй
19 2015-03-13 Төслийн удирдах хороог шинэчлэн батлах тухай Сайдын тушаал Хавсралтгүй
20 2014-09-22 Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал

Салбарын үйлдвэр компаниуд
 • Монгол улсын эрчим хүчний зохицуулах хороо
 • Багануурын дулааны станц
 • Даланзадгадын дулааны цахилгаан станц
 • Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ
 • Дархан сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Улаанбаатар дулааны сүлжээ
 • Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем
 • Эрдэнэт булганы цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Дулааны гуравдугаар цахилгаан станц
 • Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц
 • Налайхын дулааны станц
 • Сэргээгдэх эрчим хүчний үндэсний төв
 • Дулааны хоёрдугаар цахилгаан станц
 • Дулааны дөрөвдүгээр цахилгаан станц
 • Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Диспетчерийн үндэсний төв ХХК
 • Алтай улиастайн эрчим хүчний систем
 • Багануур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Баруун бүсийн эрчим хүчний систем
 • Дарханы дулааны цахилгаан станц
 • Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Эрчим хүчний хөгжлийн төв
 • Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн
 • Амгалан дулааны станц
 • Дулаан шарын гол
 • Баянхонгор эрчим хүч
 • Хөвсгөл эрчим хүч
 • Дархан дулааны сүлжээ