Улаанбаатар хотын дулааны гуравдугаар цахилгаан станцын түлш дамжуулах цехийн шинэчлэлтийн төсөл

A- A A+


Photo

1

Санхүүжүүлэгч байгууллага, орон

Чехийн хөгжлийн агентлаг

2

Санхүүжилтийн хэлбэр /зээл, тусламж, холимог/

Буцалтгүй тусламж

3

Санхүүжилтийн дүн /үндсэн валют/

Чех крон

3.1

     Зээлийн санхүүжилт

 

3.2

     Буцалгүй тусламжийн санхүүжилт

29,700,000.0

3.3

     Төсвийн санхүүжилт

 

4

Төсөл хэрэгжих хугацаа

2015-2017

5

Төсвийн ерөнхийлөн захирагч

 

6

Төсөл хэрэгжүүлэгч байгууллага

“Дулааны 3 дугаар цахилгаан станц” ТӨХК

7

Төслийн статус

Хэрэгжиж байгаа

Төслийн зорилго:

Туузан дамжлага (ЛК-1-8) болон нүүрс бутлагч- А, Б вагон хөмрөгч, вагон түлхэгч А, Б-ийн хяналт удирдлагыг шинэчлэн компьютерийн удирдлагад шилжүүлснээр техникийн найдвартай ажиллагаа хангагдаж үйлдвэрлэлийн өртөг, зардал буурна.

Төслийн нийгэм, эдийн засгийн үр өгөөж:

Уг төслийн хүрээнд түлш дамжуулах цехийн туузан дамжлага ЛК-2А, Б; ЛК-3А, Б; ЛК-4А, Б; ЛК-5; ЛК-6; ЛК-7; ЛК-8-д тоноглолын суурилуулалт, угсралтын ажил хийж гүйцэтгэж, туузан дамжлагуудын  үйл ажиллагааг компьютерын удирдлагад шилжүүлж, удирдах щитнээс хянах ажлыг хийж дууссан. 2017 онд үндсэн тоноглол болох вагон хөмрөгчийг шинээр суурилуулсан. Төслийн ажлыг хүлээн авах ёслолын ажиллагааг 2017 оны 09 дүгээр сард хийсэн. Одоогоор төслийн ажлыг хүлээн авсан акт, баримтуудыг баталгаажуулах, холбогдох материалуудыг архивт шилжүүлэх ажил хийгдэж байна. Төсөл 2017-12-28 өдрөөр дуусгавар болсон.

 

Төслийн нэгжийн ажилчид:

 

Батлагдсан ажлын байр, орон тоо

Ажилтны нэр

Тайлбар

 
 

1

Төслийн удирдагч

Б.Ганбаатар

 

 

2

Техникийн ажилтан

Ч.Алтантуяа

 

 

3

Санхүүгийн ажилтан

С.Өнөржаргал 

 

 

4

Инженер

Ч.Төмөр

 

 

 

Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийн байршил, хаяг:

Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 3 дугаар хороо

“Дулааны цахилгаан станц-III” төрийн өмчит хувьцаат компани

Утас: 343079

Мэдээний төрөл: Төсөл хөтөлбөрүүд

Сэтгэгдэл бичих

Сэтгэгдэл

Салбарын үйлдвэр компаниуд
 • Монгол улсын эрчим хүчний зохицуулах хороо
 • Багануурын дулааны станц
 • Даланзадгадын дулааны цахилгаан станц
 • Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ
 • Дархан сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Улаанбаатар дулааны сүлжээ
 • Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем
 • Эрдэнэт булганы цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Дулааны гуравдугаар цахилгаан станц
 • Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц
 • Налайхын дулааны станц
 • Сэргээгдэх эрчим хүчний үндэсний төв
 • Дулааны хоёрдугаар цахилгаан станц
 • Дулааны дөрөвдүгээр цахилгаан станц
 • Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Диспетчерийн үндэсний төв ХХК
 • Алтай улиастайн эрчим хүчний систем
 • Багануур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Баруун бүсийн эрчим хүчний систем
 • Дарханы дулааны цахилгаан станц
 • Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Эрчим хүчний хөгжлийн төв
 • Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн
 • Амгалан дулааны станц
 • Дулаан шарын гол
 • Баянхонгор эрчим хүч
 • Хөвсгөл эрчим хүч
 • Дархан дулааны сүлжээ