Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газар

A- A A+

 


Үйл ажиллагааны стратегийн зорилт:

1. салбарын бодлого, хөтөлбөр, төлөвлөгөө, төсөл, хамтын ажиллагааны гэрээ, хэлэлцээрийн хэрэгжилтийн явцад хяналт-шинжилгээ хийх, үр дүнд нь үнэлгээ өгөх;

2. хууль тогтоомжийн дагуу хяналт шалгалт, дотоод аудит хийж, дүгнэлт, зөвлөмж гаргах;

3. эрчим хүчний байгууламжийн болон хөдөлмөрийн аюулгүй байдалд хяналт тавих, мэргэжил, арга зүйн зөвлөмжөөр хангах;

4. статистик мэдээ гаргах, хэрэглэгчийг мэдээллээр хангах.

Зургаа. Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газар
206 Б.Сандуйжав Газрын дарга 51263068, 70041293 sanduijav@energy.gov.mn
302 П.Даваадорж ахлах мэргэжилтэн 51263060 davaadorj@energy.gov.mn
Х.Бекболат мэргэжилтэн byekbolat@energy.gov.mn
Б.Мөнхчулуун мэргэжилтэн munkhchuluun@energy.gov.mn
304 Б.Ариундэлгэр ахлах мэргэжилтэн 51267080 ariundelger@energy.gov.mn
Б.Алтантунгалаг мэргэжилтэн altantungalag@energy.gov.mn
Э.Мөнхтөр мэргэжилтэн munkhtur@energy.gov.mn
Б.Батдэлгэр мэргэжилтэн batdelger@energy.gov.mn
311 Ж.Саруул мэргэжилтэн 51263080 saruul@energy.gov.mn
С.Ариунбулган мэргэжилтэн ariunbulgan@energy.gov.mn
Д.Мөнхжаргал мэргэжилтэн munkhjargal@energy.gov.mn
Н.Амартөвшин мэргэжилтэн amartuvshin@energy.gov.mn
Салбарын үйлдвэр компаниуд
 • Монгол улсын эрчим хүчний зохицуулах хороо
 • Багануурын дулааны станц
 • Даланзадгадын дулааны цахилгаан станц
 • Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ
 • Дархан сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Улаанбаатар дулааны сүлжээ
 • Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем
 • Эрдэнэт булганы цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Дулааны гуравдугаар цахилгаан станц
 • Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц
 • Налайхын дулааны станц
 • Сэргээгдэх эрчим хүчний үндэсний төв
 • Дулааны хоёрдугаар цахилгаан станц
 • Дулааны дөрөвдүгээр цахилгаан станц
 • Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Диспетчерийн үндэсний төв ХХК
 • Алтай улиастайн эрчим хүчний систем
 • Багануур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Баруун бүсийн эрчим хүчний систем
 • Дарханы дулааны цахилгаан станц
 • Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Эрчим хүчний хөгжлийн төв
 • Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн
 • Амгалан дулааны станц
 • Дулаан шарын гол
 • Баянхонгор эрчим хүч
 • Хөвсгөл эрчим хүч
 • Дархан дулааны сүлжээ