Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газар

A- A A+

 


Үйл ажиллагааны стратегийн зорилт:

1. салбарын бодлого, хөтөлбөр, төлөвлөгөө, төсөл, хамтын ажиллагааны гэрээ, хэлэлцээрийн хэрэгжилтийн явцад хяналт-шинжилгээ хийх, үр дүнд нь үнэлгээ өгөх;

2. хууль тогтоомжийн дагуу хяналт шалгалт, дотоод аудит хийж, дүгнэлт, зөвлөмж гаргах;

3. салбарын гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагааг зохион байгуулах, гамшгийн үед тэдгээрийг нэгдсэн удирдлага, зохион байгуулалтаар хангах;

4. эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, эрсдэлийн шинжилгээ хийх, эрсдэлийг бууруулах;

5. Төрийн захиргааны болон төрийн үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийн дагуу сахилгын болон ёс зүйн зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг шалгах;

6. эрчим хүчний байгууламжийн болон хөдөлмөрийн аюулгүй байдалд хяналт тавих, мэргэжил, арга зүйн зөвлөмжөөр хангах;

7. статистик мэдээ гаргах, хэрэглэгчийг мэдээллээр хангах.

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газар
313 Х.Бекболат Газрын дарга 263068 70041293 byekbolat@energy.gov.mn
306 П.Даваадорж ахлах шинжээч 263060 davaadorj@energy.gov.mn
Б.Алтантунгалаг шинжээч altantungalag@energy.gov.mn
Б.Мөнхчулуун шинжээч munkhchuluun@energy.gov.mn
Г.Гэрэлт-Од мэргэжилтэн gerelt-od@energy.gov.mn
316 Б.Ариундэлгэр шинжээч 263071 ariundelger@energy.gov.mn
308 С.Ариунбулган мэргэжилтэн 267080 ariunbulgan@energy.gov.mn
М.Оюундаваа мэргэжилтэн oyundavaa@energy.gov.mn
Б.Мөнхсоёл мэргэжилтэн munkhsoyol@energy.gov.mn
311 Д.Мөнхжаргал шинжээч 263080 munkhjargal@energy.gov.mn
Н.Амартөвшин шинжээч amartuvshin@energy.gov.mn
Ж.Саруул ахлах мэргэжилтэн saruul@energy.gov.mn
С.Жанцанхорол ахлах мэргэжилтэн jantsankhorol@energy.gov.mn
Салбарын үйлдвэр компаниуд
 • Монгол улсын эрчим хүчний зохицуулах хороо
 • Багануурын дулааны станц
 • Даланзадгадын дулааны цахилгаан станц
 • Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ
 • Дархан сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Улаанбаатар дулааны сүлжээ
 • Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем
 • Эрдэнэт булганы цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Дулааны гуравдугаар цахилгаан станц
 • Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц
 • Налайхын дулааны станц
 • Сэргээгдэх эрчим хүчний үндэсний төв
 • Дулааны хоёрдугаар цахилгаан станц
 • Дулааны дөрөвдүгээр цахилгаан станц
 • Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Диспетчерийн үндэсний төв ХХК
 • Алтай улиастайн эрчим хүчний систем
 • Багануур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Баруун бүсийн эрчим хүчний систем
 • Дарханы дулааны цахилгаан станц
 • Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Эрчим хүчний хөгжлийн төв
 • Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн
 • Амгалан дулааны станц
 • Дулаан шарын гол
 • Баянхонгор эрчим хүч
 • Хөвсгөл эрчим хүч
 • Дархан дулааны сүлжээ