Хууль эрх зүйн сан


Огноогоор хайх:
Ж нь: 2010-02-24
Төрлөөр харах:
Сонгоно уу !!!
Д/Д Батлагдсан огноо Эрх зүйн баримт бичгийн нэр Төрөл Файл
1 2017-04-01 Хий хангамжийн сүлжээ. Үйлдвэрлэлийн болон ахуйн зориулалтаар ашиглах хий. Техникийн шаардлага MNS 6661 : 2017. Бусад
2 2017-04-01 Хийн хангамжийн сүлжээ. Хийн Техникийн ерөнхий шаардлага MNS 6660 : 2017. Бусад
3 2017-04-01 Хийн хангамжийн сүлжээ.Нэр томъёо, тодорхойлолт MNS 6659 : 2017. Бусад
4 2017-01-04 Эрчим хүчний сайд Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч нарын хооронд 2017-2020 онд хамтран ажиллах санамж бичиг Агаарын бохирдолыг бууруулах арга хэмжээ Хавсралтгүй
5 2017-01-12 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Агаарын бохирдолыг бууруулах арга хэмжээ
6 2017-01-10 Нийслэлийн агаар, орчны бохирдлын тухай Агаарын бохирдолыг бууруулах арга хэмжээ
7 2017-01-10 Агаарын чанарыг сайжруулах бүсийг шинэчлэн тогтоох тухай Агаарын бохирдолыг бууруулах арга хэмжээ
8 2017-01-09 Улаанбаатар хотын суурьшлын бүсийн хязгаарыг тогтоох тухай Агаарын бохирдолыг бууруулах арга хэмжээ
9 2017-01-09 Иргэдийн эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах эрхийг хангах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай Агаарын бохирдолыг бууруулах арга хэмжээ
10 2017-01-03 Монгол Улсын Засгийн газарт чиглэл өгөх тухай Агаарын бохирдолыг бууруулах арга хэмжээ Хавсралтгүй
11 2016-12-28 НИЙСЛЭЛИЙН ГЭР ХОРООЛЛЫН ӨРХӨД ЦАХИЛГААНЫ ТАРИФЫН ХӨНГӨЛӨЛТ ҮЗҮҮЛЭХТЭЙ ХОЛБОГДУУЛАН АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ Агаарын бохирдолыг бууруулах арга хэмжээ
12 2015-11-26 Эрчим хүч хэмнэлтийн тухай Хууль Хавсралтгүй
13 2017-03-15 Хөтөлбөр боловсруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай Сайдын тушаал Хавсралтгүй
14 2017-02-20 Хариуцлагатай жижүүр томилон ажиллуулах тухай Сайдын тушаал Хавсралтгүй
15 2017-02-20 Шагнах тухай Сайдын тушаал Хавсралтгүй
16 2017-03-03 Албан тушаалд томилох тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал Хавсралтгүй
17 2017-02-16 Албан тушаалд томилох тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал Хавсралтгүй
18 2017-01-27 Албан тушаалд томилох тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал Хавсралтгүй
19 2017-01-27 Албан тушаалд томилох тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал Хавсралтгүй
20 2017-01-27 Албан тушаалд томилох тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал Хавсралтгүй

Салбарын үйлдвэр компаниуд
 • Монгол улсын эрчим хүчний зохицуулах хороо
 • Багануурын дулааны станц
 • Даланзадгадын дулааны цахилгаан станц
 • Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ
 • Дархан сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Улаанбаатар дулааны сүлжээ
 • Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем
 • Эрдэнэт булганы цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Дулааны гуравдугаар цахилгаан станц
 • Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц
 • Налайхын дулааны станц
 • Сэргээгдэх эрчим хүчний үндэсний төв
 • Дулааны хоёрдугаар цахилгаан станц
 • Дулааны дөрөвдүгээр цахилгаан станц
 • Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Диспетчерийн үндэсний төв ХХК
 • Алтай улиастайн эрчим хүчний систем
 • Багануур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Баруун бүсийн эрчим хүчний систем
 • Дарханы дулааны цахилгаан станц
 • Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Эрчим хүчний хөгжлийн төв
 • Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн
 • Амгалан дулааны станц
 • Дулаан шарын гол
 • Баянхонгор эрчим хүч
 • Хөвсгөл эрчим хүч
 • Дархан дулааны сүлжээ