Хууль эрх зүйн сан


Огноогоор хайх:
Ж нь: 2010-02-24
Төрлөөр харах:
Сонгоно уу !!!
Д/Д Батлагдсан огноо Эрх зүйн баримт бичгийн нэр Төрөл Файл
1 2016-03-01 Ажилд томилох тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал Хавсралтгүй
2 2016-03-01 Ажилд томилох тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал Хавсралтгүй
3 2016-01-22 Эрх олгох тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал Хавсралтгүй
4 2016-01-19 Ажлаас чөлөөлөх тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал Хавсралтгүй
5 2016-01-18 Буцалтгүй тусламж олгох тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал Хавсралтгүй
6 2016-01-11 Шилэн дансны хуулийн хэрэгжилт хангах тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал Хавсралтгүй
7 2015-11-07 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал Хавсралтгүй
8 2015-12-07 Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал Хавсралтгүй
9 2015-11-07 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал Хавсралтгүй
10 2015-11-07 Ажилд томилох тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал Хавсралтгүй
11 2015-12-02 Эрчим хүчний салбарын оны шилдэгүүдийг шалгаруулах журам Сайдын тушаал
12 2015-09-14 Халаалтын улирал эхлэх, дуусах хугацааг тогтоох тухай Сайдын тушаал Хавсралтгүй
13 2015-09-10 Хөдөлмөрийн дотоод журам Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал
14 2007-01-11 СЭРГЭЭГДЭХ ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ТУХАЙ Хууль
15 2001-02-01 Эрчим хүчний тухай хууль Хууль
16 2015-06-19 ТӨРӨӨС ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ТАЛААР БАРИМТЛАХ БОДЛОГО БАТЛАХ ТУХАЙ Улсын Их Хурлын тогтоол
17 2015-07-08 Ёс зүйн хороо байгуулах тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал
18 2015-03-13 2015 оны худалдан авалтын төлөвлөгөөг тодотгон батлах тухай Сайдын тушаал Хавсралтгүй
19 2015-03-13 Схем батлах тухай Сайдын тушаал Хавсралтгүй
20 2015-03-13 Эрчим хүчний үйлдвэр компаниудад үзлэг зохион байгуулах тухай Сайдын тушаал Хавсралтгүй

Салбарын үйлдвэр компаниуд
 • Монгол улсын эрчим хүчний зохицуулах хороо
 • Багануурын дулааны станц
 • Даланзадгадын дулааны цахилгаан станц
 • Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ
 • Дархан сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Улаанбаатар дулааны сүлжээ
 • Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем
 • Эрдэнэт булганы цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Дулааны гуравдугаар цахилгаан станц
 • Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц
 • Налайхын дулааны станц
 • Сэргээгдэх эрчим хүчний үндэсний төв
 • Дулааны хоёрдугаар цахилгаан станц
 • Дулааны дөрөвдүгээр цахилгаан станц
 • Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Диспетчерийн үндэсний төв ХХК
 • Алтай улиастайн эрчим хүчний систем
 • Багануур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Баруун бүсийн эрчим хүчний систем
 • Дарханы дулааны цахилгаан станц
 • Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Эрчим хүчний хөгжлийн төв
 • Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн
 • Амгалан дулааны станц
 • Дулаан шарын гол
 • Баянхонгор эрчим хүч
 • Хөвсгөл эрчим хүч
 • Дархан дулааны сүлжээ