Худалдан авах ажиллагаа - Урилга# Захиалагч Тендерийн нэр Нийтлэсэн Эцсийн хугацаа Файл
1 Эрчим хүчний яам Түлхүүр гардуулах гэрээгээр хэрэгжих “Дулааны станцын зуух, шугам сүлжээний шинэчлэлт /Дорноговь, Сайншанд/” төсөл, арга хэмжээний Багц-2 буюу Дулааны станцын дулаан дамжуулах төвүүд шинээр барих 2019-03-29 2019-04-29
2 Эрчим хүчний яам Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй “Сумын төвийг 35 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам /Увс, Наранбулаг сум/” 2019-03-15 2019-04-15
3 Эрчим хүчний яам Түлхүүр гардуулах гэрээгээр хэрэгжих “Цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын модон тулгуурыг төмөр бетоноор шинэчлэх /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 4, 5, 14 дүгээр хороо/” 2019-03-15 2019-04-15
4 Эрчим хүчний яам Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй “Ачит багийн төвийг цахилгаан дамжуулах агаарын шугамд холбох /Увс, Ховд сум/” 2019-03-15 2019-04-15
5 Эрчим хүчний яам Түлхүүр гардуулах гэрээгээр хэрэгжих “Сумын төвийн доторхи 10 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын өргөтгөл, шинэчлэлт /Завхан, Улиастай сум, Нефтийн Чандмань, Малтын хороо, Ногоон хашаа/” 2019-03-14 2019-04-15
6 Эрчим хүчний яам Extend installed capacity of Choibalsan thermal power plant by a new unit of 50 MW including design work, procurement of equipment, construction and commissioning on the basis of turnkey contract 2019-03-12 2019-04-29
7 Эрчим хүчний яам Түлхүүр гардуулах гэрээгээр хэрэгжих Чойбалсангийн дулааны цахилгаан станцын суурилагдсан хүчин чадлыг 50 МВт-аар өргөтгөх төслийн ажлын зураг төсөл боловсруулах, тоног төхөөрөмж нийлүүлэх, барилга угсралтын ажлыг гүйцэтгэж ашиглалтад хүлээлгэн өгөх 2019-03-12 2019-04-29
8 Дэлхийн банкны санхүүжилттэй Эрчим хүчний төсөл - 2 Дундговь аймгийн төв Сайнцагаан сумын ЦТС шинэчлэлтийн ажлын ЗТБ, Хэнтий аймгийн төвд, Багануур дүүрэгт тус бүр 6 кВ-ын хуваарилах байгууламжийн, ЦДҮС ТӨХК-ийн Хангай салбарт 10 ширхэг 35 кВ-ын 35 кВ-ын тосон таслууруудыг иж бүрэн шинэчлэх ЗТБ 2019-03-04 2019-03-11
9 Дэлхийн банкны санхүүжилттэй Эрчим хүчний төсөл - 2 Орхон аймгийн төв Баян-Өндөр сумын цахилгаан түгээх сүлжээний шинэчлэлийн ажлын зураг төсөл боловсруулах 2019-03-04 2019-03-11
10 Дэлхийн банкны санхүүжилттэй Эрчим хүчний төсөл - 2 Өвөрхангай аймгийн төв Арвайхээр сум, Хархорин сумын цахилгаан түгээх сүлжээний шинэчлэлийн ажлын Зураг, төсөл боловсруулах ажил 2019-03-04 2019-03-11
11 Дэлхийн банкны санхүүжилттэй Эрчим хүч-2 төсөл Хэнтий аймгийн төв Хэрлэн сум, Бор-Өндөр сум, Дорноговь аймгийн төв Сайншанд сум, Замын-Үүд сумын цахилгаан түгээх сүлжээний шинэчлэлийн ажлын зураг төсөл боловсруулах ажил 2019-03-04 2019-03-04
12 Эрчим хүчний яам Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй “Цэвэр усан хангамжийн 10 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын шинэчлэл /Сүхбаатар, Баруун-Урт сум/” төсөл, арга хэмжээний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах 2019-03-01 2019-04-01
13 Дэлхийн банкны санхүүжилттэй Эрчим хүч-2 төсөл Борлуулалт, санхүүгийн арилжааны автоматжуулсан систем суурилуулж, ухаалаг тоолуурын системтэй холбох /12 салбарт/ 2019-01-31 2019-02-25
14 Дэлхийн банкны санхүүжилттэй Эрчим хүч-2 төсөл Хэрэглэгчтэй харилцах харилцаа, цахилгааны борлуулалтын бүртгэл тооцоо, мэдээллийн нэгдсэн программ хангамжийг нийлүүлж, санхүүгийн программ, ухаалаг тоолуурын системтэй холбож арилжааны автоматжуулсан систем үүсгэх /12 салбарт/ 2018-11-07 2018-12-07
15 Эрчим хүчний яам Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй “Сумдын 0,4, 0,22 кВ-ын модон тулгууртай цахилгаан дамжуулах агаарын шугамыг төмөр бетон тулгууртай СИП шугамаар солих, дэд станцын өргөтгөл” төсөл, арга хэмжээ БАГЦ-1 2018-10-02 2018-11-02
16 Дэлхийн банкны санхүүжилттэй Эрчим хүчний төсөл - 2 Говьсүмбэр аймгийн төвийн 6-0,4 кВ-ын цахилгаан түгээх сүлжээг шинэчлэх, сайжруулах ажил 2018-10-01 2018-11-01
17 Дэлхийн банкны санхүүжилттэй Эрчим хүчний төсөл - 2 Архангай аймгийн төвийн 10-0,4 кВ-ын цахилгаан түгээх сүлжээг шинэчлэх, сайжруулах ажил 2018-10-01 2018-11-01
18 Дэлхийн банкны санхүүжилттэй Эрчим хүчний төсөл - 2 Багануур дүүргийн төвийн 6-0,4 кВ-ын цахилгаан түгээх сүлжээг шинэчлэх, сайжруулах ажил 2018-10-01 2018-11-01
19 Дэлхийн банкны санхүүжилттэй Эрчим хүчний төсөл - 2 Булган аймгийн төвийн 10-0,4 кВ-ын цахилгаан түгээх сүлжээг шинэчлэх, сайжруулах ажил 2018-10-01 2018-11-01
20 Дэлхийн банкны санхүүжилттэй Эрчим хүчний төсөл - 2 Орон сууцны хуваарилах хайрцаг, тэжээлийн кабель шугам, дагалдах тоноглолыг нийлүүлэх 2018-10-01 2018-11-02

Салбарын үйлдвэр компаниуд
 • Монгол улсын эрчим хүчний зохицуулах хороо
 • Багануурын дулааны станц
 • Даланзадгадын дулааны цахилгаан станц
 • Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ
 • Дархан сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Улаанбаатар дулааны сүлжээ
 • Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем
 • Эрдэнэт булганы цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Дулааны гуравдугаар цахилгаан станц
 • Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц
 • Налайхын дулааны станц
 • Сэргээгдэх эрчим хүчний үндэсний төв
 • Дулааны хоёрдугаар цахилгаан станц
 • Дулааны дөрөвдүгээр цахилгаан станц
 • Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Диспетчерийн үндэсний төв ХХК
 • Алтай улиастайн эрчим хүчний систем
 • Багануур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Баруун бүсийн эрчим хүчний систем
 • Дарханы дулааны цахилгаан станц
 • Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Эрчим хүчний хөгжлийн төв
 • Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн
 • Амгалан дулааны станц
 • Дулаан шарын гол
 • Баянхонгор эрчим хүч
 • Хөвсгөл эрчим хүч
 • Дархан дулааны сүлжээ