Худалдан авах ажиллагаа - Урилга# Захиалагч Тендерийн нэр Нийтлэсэн Эцсийн хугацаа Файл
1 Эрчим хүчний яам Түлхүүр гардуулах гэрээгээр хэрэгжих Гэр хорооллын хүчдэлийн уналттай болон шинэ суурьшлын бүсийн гэр хорооллын айл өрхийг цахилгаан хангамжаар хангах ажил /Улаанбаатар/ 2017-03-20 2017-04-20
2 Эрчим хүчний яам Гэр хорооллын хүчдэлийн уналттай болон шинэ суурьшлын бүсийн гэр хорооллын айл өрхийг цахилгаан хангамжаар хангах ажил 2017-03-17 2017-04-17
3 Эрчим хүчний яам Түлхүүр гардуулах гэрээгээр өөрийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх нөхцөлтэй Чойбалсангийн дулааны цахилгаан станцын суурилагдсан хүчин чадлыг 50 МВт-аар нэмэгдүүлэх, станцын цахилгаан, дулаан дамжуулах сүлжээг өргөтгөх төслийн ажлын зураг төсөл боловсруулах, ... 2017-01-17 2017-03-06
4 Эрчим хүчний яам Түлхүүр гардуулах гэрээгээр өөрийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх нөхцөлтэй Багануур-Чойрын 220 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам барих, Багануур дэд станцын өргөтгөлийн ажил. 2017-01-27 2017-02-27
5 Эрчим хүчний яам Түлхүүр гардуулах гэрээгээр өөрийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх нөхцөлтэй Улаанбаатар хотын 3 дугаар цахилгаан станцын дунд даралтын 48 МВт-ын хэсгийг буулгаж суурин дээр нь 2х125 МВт-ын шинэ дулааны цахилгаан станц барих ... 2017-03-03 2017-04-03
6 Эрчим хүчний яам Завхан, Говь-Алтай аймгуудын эрчим хүчний үйлдвэр, Говь-Алтай аймгийн эрчим хүчний төвлөрсөн системд холбогдоогүй зарим сумдын дизель цахилгаан станцид дизелийн түлш нийлүүлэх 2016-12-14 2016-12-14
7 Эрчим хүчний яам Говь-Алтай аймгийн төвлөрсөн эрчим хүчний системд холбогдоогүй зарим сумдын дизель цахилгаан станцид дизелийн түлш нийлүүлэх 2016-09-26 2016-09-26 Файл хавсаргаагүй байна
8 Эрчим хүчний яам Аймгийн төвийн 6 кВ-ын цахилгаан хувиарлах байгууламжийн шинэчлэл /Баян-Өлгий, Өлгий сум/ 2015-04-29 2015-05-29 Файл хавсаргаагүй байна
9 Эрчим хүчний яам Багануур-Цэнхэрмандалын 35 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станц /Хэнтий/ 2015-05-07 2015-06-08 Файл хавсаргаагүй байна
10 Эрчим хүчний яам Цагаан Суврага-Хатанбулаг сумыг 35 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станцаар эрчим хүчний системд холбох /Дорноговь, Хатанбулаг/ (I.1.9) 2015-05-27 2015-06-12 Файл хавсаргаагүй байна
11 Эрчим хүчний яам Зөвлөх үйлчилгээний талаарх зарлал 2015-05-15 2015-05-25 Файл хавсаргаагүй байна
12 Эрчим хүчний яам Улаанбаатарын дулааны 4 дүгээр цахилгаан станцын үр ашгийг дээшлүүлэх төслийн БУА-ын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах 2015-05-04 2015-06-30 Файл хавсаргаагүй байна
13 Эрчим хүчний яам 12 а магистралийн ТК-1211 цэгээс урагш гарсан 2хФ400 мм голчтой шугамыг 2хФ500 мм болгон өргөтгөх, 3х500х70 хүчин чадалтай шинээр даралт өргөх насос станц барих, зургийн хамт /Улаанбаатар/ (IV.211) 2015-04-28 2015-05-28 Файл хавсаргаагүй байна
14 Эрчим хүчний яам Цагаан Суврага-Мандах сумын 22 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станцаар эрчим хүчний төвлөрсөн системд холбох /Дорноговь, Мандах/ (I.1.9) 2015-04-17 2015-05-19 Файл хавсаргаагүй байна
15 Эрчим хүчний яам Говь-Алтай, Завхан аймгуудын эрчим хүчний үйлдвэр, Говь-Алтай аймгийн эрчим хүчний төвлөрсөн системд холбогдоогүй зарим сумдын дизель цахилгаан станцад дизелийн түлш нийлүүлэх. 2014-12-05 2015-01-05 Файл хавсаргаагүй байна
16 "Дэд бүтэц Эрчим хүч" төсөл Бүтээн байгуулалтын ажлын шалгаруулалтын урилга 2014-08-26 2014-08-28 Файл хавсаргаагүй байна
17 Худалдан авах ажиллагааны газар, Эрчим хүчний яам 1 дүгээр хорооллын ХТП5-ын дэргэд 10 кВ-ын хуваарилах байгууламж шинээр барих /Улаанбаатар/ Тендер шалгаруулалтын дугаар: 2014-ХААГ-XXVI.1.18 2014-03-21 2014-04-21
18 Худалдан авах ажиллагааны газар, Эрчим хүчний яам Айраг-Даланжаргалан 35 кВ-ын 25.2 км цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станц /Дорноговь/ 2014-03-21 2014-04-21
19 Эрчим хүчний яам “Construction of 6/0.4kV 2*630kVA substation and 6kV cable line 34.9km for site Darkhan Uul aimag, Mongolia. /District 11, 12, 24, 25, 26/ 2014-03-26 2014-04-28
20 Эрчим хүчний яам ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ 2014-03-26 2014-04-02

Салбарын үйлдвэр компаниуд
 • Монгол улсын эрчим хүчний зохицуулах хороо
 • Багануурын дулааны станц
 • Даланзадгадын дулааны цахилгаан станц
 • Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ
 • Дархан сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Улаанбаатар дулааны сүлжээ
 • Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем
 • Эрдэнэт булганы цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Дулааны гуравдугаар цахилгаан станц
 • Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц
 • Налайхын дулааны станц
 • Сэргээгдэх эрчим хүчний үндэсний төв
 • Дулааны хоёрдугаар цахилгаан станц
 • Дулааны дөрөвдүгээр цахилгаан станц
 • Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Диспетчерийн үндэсний төв ХХК
 • Алтай улиастайн эрчим хүчний систем
 • Багануур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Баруун бүсийн эрчим хүчний систем
 • Дарханы дулааны цахилгаан станц
 • Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Эрчим хүчний хөгжлийн төв
 • Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн
 • Амгалан дулааны станц
 • Дулаан шарын гол
 • Баянхонгор эрчим хүч
 • Хөвсгөл эрчим хүч