Худалдан авах ажиллагаа - Урилга# Захиалагч Тендерийн нэр Нийтлэсэн Эцсийн хугацаа Файл
1 Эрчим хүчний төсөл - 2 Дорноговь aймгийн Замын үүд сумын төвийн цахилгаан түгээх сүлжээг шинэчлэх, сайжруулах ажил 2020-06-04 2020-07-09
2 Эрчим хүчний төсөл - 2 Өвөрхангай аймгийн төв Арвайхээр сумын 10-0,4 кВ-ын цахилгаан түгээх сүлжээг шинэчлэх, сайжруулах ажил 2020-06-04 2020-07-09
3 Эрчим хүчний төсөл - 2 Дорноговь aймгийн Сайншанд сумын төвийн цахилгаан түгээх сүлжээг шинэчлэх, сайжруулах ажил 2020-06-04 2020-07-09
4 Эрчим хүчний төсөл - 2 Орхон аймгийн төв Баян-Өндөр сумын 6-0,4 кВ-ын цахилгаан түгээх сүлжээг шинэчлэх, сайжруулах ажил 2020-06-04 2020-07-09
5 Эрчим хүчний төсөл - 2 Хэнтий аймгийн Хэрлэн сумын төвийн цахилгаан түгээх сүлжээг шинэчлэх, сайжруулах ажил 2020-06-04 2020-07-09
6 Эрчим хүчний төсөл - 2 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сумын 10-0,4 кВ-ын цахилгаан түгээх сүлжээг шинэчлэх, сайжруулах ажил 2020-06-04 2020-07-09
7 Эрчим хүчний төсөл - 2 Дундговь аймгийн Сайнцагаан сумын төвийн цахилгаан түгээх сүлжээг шинэчлэх, сайжруулах ажил 2020-06-04 2020-07-09
8 Эрчим хүчний төсөл - 2 Хэнтий аймгийн Бор өндөр сумын төвийн цахилгаан түгээх сүлжээг шинэчлэх, сайжруулах ажил 2020-06-04 2020-06-09
9 Ministry of Energy Heating System Improvement Project of 10 Mongolian Province CentersLOT A/Zuunmod/Chinggis/Arvaikheer/Altai/Uliastai/Bayankhongor/Choir/Baruun-Urt/ 2020-05-27 2020-06-26
10 Upscaling Renewable Energy Sector Project Engineering, Procurement and Construction (EPC) Contract for Turnkey Works for Khovd Shallow Ground Heat Pump System Project 2020-05-21 2020-06-20
11 National Power Transmission Grid Company CONSULTING SERVICES FOR PROJECT IMPLEMENTATION, ENERGY EFFICIENCY MEASURES FOR POWER TRANSMISSION AND DISTRIBUTION NETWORK 2020-03-20 2020-04-20
12 Ministry of Energy Heating System Improvement Project of 10 Mongolian Province Centers LOT B /Tsetserleg/Mandalgovi/ 2020-02-29 2020-04-13
13 Ministry of Energy Bid for EPC Contractor of Heating System Improvement Project of 10 Mongolian Province Center LOT A-(Zuunmod, Chinggis, Arvaikheer, Altai, Uliastai, Bayankhongor, Choir, Baruun-Urt) 2020-02-29 2020-04-13
14 Ministry of Energy Procurement and Construction (EPC) contract for 5 MWof UliastaiSolar PV Plant andBattery Energy Storage System 2020-02-14 2020-03-17
15 Ministry of Energy Procurement and Construction (EPC) contract for 10MW Altai solar PV and hybrid system of Altai soum 2020-02-14 2020-03-27
16 Эрчим хүчний яам Эрчим хүчний яаманд компьютер, техник хэрэгсэл нийлүүлэх гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах 2020-01-30 2020-03-02
17 Эрчим хүчний яам Завхан, Говь-Алтай аймгуудын эрчим хүчний үйлдвэр, Говь-Алтай аймгийн эрчим хүчний төвлөрсөн системд холбогдоогүй зарим сумдын дизель цахилгаан станцад дизелийн түлш нийлүүлэх 2020-01-06 2020-02-05
18 Эрчим хүчний яам Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй “Сумын төвийг 35 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам /Увс, Наранбулаг сум/” 2019-10-14 2019-10-12
19 The Second Energy Sector Project, MONGOLIA 10 MWp Solar Power Plant in Khovd 2019-09-17 2019-12-16
20 The Second Energy Sector Project, MONGOLIA Smart Meter & Communication Equipment, Meter Reading Software (AMR) and Meter Data Management System (MDM) for a Revenue Protection Program and related services in BSEDN 2019-09-09 2019-11-18

Салбарын үйлдвэр компаниуд
 • Монгол улсын эрчим хүчний зохицуулах хороо
 • Багануурын дулааны станц
 • Даланзадгадын дулааны цахилгаан станц
 • Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ
 • Дархан сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Улаанбаатар дулааны сүлжээ
 • Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем
 • Эрдэнэт булганы цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Дулааны гуравдугаар цахилгаан станц
 • Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц
 • Налайхын дулааны станц
 • Сэргээгдэх эрчим хүчний үндэсний төв
 • Дулааны хоёрдугаар цахилгаан станц
 • Дулааны дөрөвдүгээр цахилгаан станц
 • Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Диспетчерийн үндэсний төв ХХК
 • Алтай улиастайн эрчим хүчний систем
 • Багануур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Баруун бүсийн эрчим хүчний систем
 • Дарханы дулааны цахилгаан станц
 • Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Эрчим хүчний хөгжлийн төв
 • Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн
 • Амгалан дулааны станц
 • Дулаан шарын гол
 • Баянхонгор эрчим хүч
 • Хөвсгөл эрчим хүч
 • Дархан дулааны сүлжээ